Alkoholizm

(uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa, choroba alkoholowa) - zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.
Picie dużych ilości alkoholu przez alkoholika spowodowane jest przymusem o charakterze psychicznym i somatycznym, i nie podlega jego woli (choroba). Po terapii możliwe jest  powstrzymanie się od jego używania i utrzymywanie abstynencji. Mechanizm powstawania uzależnienia nie jest do końca wyjaśniony, ale ma bezpośredni związek z ciągłym lub cykliczny nadużywaniem alkoholu. Ryzykownie nadużywa alkoholu około 19% polskiego społeczeństwa. Śmiertelna dawka alkoholu to 5.5‰ - dotyczy ludzi pijących sporadycznie.
Alkoholicy lub pijacy przy badaniu alkomatem lub badaniu krwi znacznie te normy przekraczają. Rozwinięcie się alkoholizmu zależy od wpływów społeczno-kulturowych, predyspozycji osobniczych i właściwości farmakologicznych alkoholu.

Alkoholizm - jakie są konsekwencje dla rodziny?

Alkoholizm nie jest jedynie problemem pijącego. Staje się bardzo szybko problemem jego bliskich, szczególnie współmałżonka. Rozwija się poczucie winy: to z mojej winy on (ona) pije... Pojawia się zmęczenie psychiczne i fizyczne. Towarzyszy mu zamknięcie się w sobie, samotność, wstyd... Otoczenie nie zawsze rozumie: Zostaw go/ją. On/ona nie ma silnej woli... Bardzo szybko odczuwa się rozdarcie między pojęciem "miłość", a uczuciem pustki. Alkoholik to wyczuwa i odsuwa się od najbliższych, po to by mieć możliwość swobodnego picia i racjonalizowania swojego postępowania. Czuje się niezrozumiany i samotny, ale nie zdaje sobie sprawy, że krzywdzi. Chory umysł wypacza mu trzeźwy osąd.

Alkoholizm a inne uzależnienia

Wielu narkomanów, lekomanów jest ściśle związanych z alkoholizmem. Często trudno jest ustalić co było pierwsze: uzależnienie alkoholowe, czy inne uzależnienie.
Niekiedy alkohol jest ekwiwalentem narkotyku bądź wzmacnia jego działanie. Z doświadczenia wiemy, że 27% alkoholików i 33% alkoholiczek używa leków i narkotyków.

Alkoholizm młodzieńczy

Rozwija się znacznie szybciej niż alkoholizm u dorosłych. Cechuje się złośliwym, galopującym przebiegiem, tak, że już po 2-3 latach picia powstaje uzależnienie. Z objawów dominują zaburzenia osobowości, brak uczuciowości wyższej, prymitywizm zachowania. Alkoholizm w wieku młodzieńczym jest bardziej niebezpieczny niż w wieku starszym, gdyż kształtujący się jeszcze centralny układ nerwowy u osobników młodych jest bardziej podatny na toksyczne działanie alkoholu. I na koniec wyjaśnienie. Gdy mówimy o alkoholizmie młodzieńczym mamy na myśli przedział wiekowy od 12-21 lat. Picie przez dzieci i młodzież jest prawdziwym nieszczęściem. Nastolatki nieraz sięgają po alkohol by zamanifestować swoją niezależność lub wyrazić bunt wobec dorosłych. Są też mało odporni na presję rówieśników i zdolni do robienia bardzo ryzykownych rzeczy po to, by zaimponować kolegom. Młodzi ludzie mają niższą tolerancję na alkohol i znacznie szybciej się uzależniają. Zamiast odkrywać prawdę o sobie i o życiu w naturalnych i autentycznych doświadczeniach osobistych, uczą się pośpiesznego i złudnego manipulowania własnymi uczuciami i umysłem. Człowiek, który ma kilkanaście lat buduje swoje fundamenty umysłu i osobowości. Gdy pojawia się wówczas alkohol to jest on środkiem, który wypłukuje cement z tych fundamentów. Tak więc bardzo szybko dochodzi do zaburzeń w sposobie myślenia, zaburzeń w rozwoju osobowości, zaburzeń w dojrzewaniu. Pojawiają się trwałe uszkodzenia w procesie rozwojowym.

Alkoholizm inny i nieokreślony

Do tej grupy zalicza się alkoholizm, którego z różnych powodów (np. brak wiarygodnych danych) nie można zaklasyfikować do jednej z wyżej wymienionych grup alkoholizmu. Można tu zaliczyć także niektóre przypadki picia "na tle patologicznym", tj. towarzyszącego innym zaburzeniom psychicznym, gdy alkoholizm taki nie wysuwa się na pierwszy plan, a jego formy nie można zaklasyfikować do jednej z poprzednich trzech grup.

Alkoholizm przewlekły

Objawami przewlekłego alkoholizmu są: czerwona nabrzmiała twarz, przekrwione powieki, nalana otyłość lub wychudzenie, drżenie języka i rąk, nieżyt gardła - chrypka, nieżyt (katar) żołądka, zgaga, wymioty poranne, reumatoidalne bóle stawów, bolesność nerwów obwodowych, zmiany w narządach miąższowych (np. wątroba, nerki), niemożność skoncentrowania myśli, drażliwość i otępienie umysłowe.

Alkoholizm rodziców - konsekwencje dla dziecka.

Niedostosowane zachowania relacyjne oraz: brak porozumienia, zaniedbanie dziecka, większa częstotliwość stosowania przemocy fizycznej lub słownej, większa częstotliwość zachowań kazirodczych, atmosfera rodzinna zaburzona, braki emocjonalne, żywieniowe, moralne, wychowawcze. Możliwe konsekwencje dla dziecka: brak poczucia bezpieczeństwa psychicznego, uczucie niepokoju, trudności w szkole, zaburzenia, ryzyko przestępczości młodzieży, trudność w budowaniu swojej tożsamości, w budowaniu harmonijnych relacji z innymi w okresie młodzieńczym i w późniejszych.

Alkoholizm wtórny

Powrót do picia alkoholu po dłuższej przerwie lub abstynencji spowodowanej leczeniem, niemożnością picia z powodu choroby lub izolacji od alkoholu, np. po pobycie w więzieniu, wszywkach eseperalu lub okresowych przysięgach abstynencyjnych (np. "Górka" - na Podhalu - miejsce składania przysięgi abstynencyjnej).

Alkoholizm a terapie

Forma leczenia uzależnionych polegająca na edukacji i uczestniczenia w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę (najlepiej trzeźwego stażem uzależnionego). Terapie prywatne są programowo intensywne, z elementami nauki życia na trzeźwo, nauką relaksacji i alternatywnych metod spędzania wolnego czasu. Charakteryzują się większą dozą zaufania do uzależnionego i prób nauczenia go brania odpowiedzialności za swoje postępowanie. Przy małych, do 8 osobowych, grupach łatwiej jest zadbać o każdego indywidualnie. Na terapiach pełnopłatnych przebywają zazwyczaj osoby zmotywowane do trzeźwienia.
Przykładem nowoczesnej terapii odwykowej jest Prywatne Centrum Terapii Uzależnień "Koninki".

Czytaj więcej >>