To czasowe, albo stałe powstrzymywanie się od używania napojów alkoholowych. Abstynencję stałą powinny utrzymywać dzieci i młodzież do lat 18 oraz kobiety ciężarne i karmiące matki. Okresowa abstynencja wiąże się z wykonywaniem pewnych zawodów lub funkcji - np.: kierowcy, operatorzy dźwigów, osoby pracujące na wysokości, piloci itp. powinni  w czasie wykonania pracy powstrzymywać się od używania jakichkolwiek napojów alkoholowych. Ogólnie można przyjąć, że abstynentem jest ten, kto w ogóle nie pije lub pije bardzo rzadko, np.  kilka razy w roku, nie więcej niż 50 g jednorazowo. Abstynentem jest też ktoś, kto nadużywał alkohol, a obecnie powstrzymuje się od jego używania.