Silna reakcja emocjonalna, silne wzruszenie (wzburzenie); nagłe wyzwolenie emocji, połączone  osłabieniem krytycyzmu.