Niemożność wydobycia głosu w wyniku przeżyć szokowych - nerwicy.