Wyolbrzymianie, przejaskrawianie istniejących objawów chorobowych celem uzyskania korzyści (np. prawnych, emocjonalnych, wywarcia na kogoś wpływu).