(łac. Aqua - woda, vita - życie) używana dawniej nazwa napojów alkoholowych, zwłaszcza wódki.