Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia:

Alkoholicy są to osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wskazuje na wyraźne zaburzenia psychiczne, bądź też objawy zakłócające ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Ich pogarszające się relacje z osobami najbliższymi i ich zachowanie się socjalne, i ekonomiczne wykazują objawy tego rodzaju. Dlatego powinni być poddani leczeniu.