Wielu narkomanów, lekomanów jest ściśle związanych z alkoholizmem. Często trudno jest ustalić co było pierwsze, uzależnienie alkoholowe, czy inne uzależnienie.

Niekiedy alkohol jest ekwiwalentem narkotyku bądź wzmacnia jego działanie. Z doświadczenia wiemy, że 27% alkoholików i 33% alkoholiczek używa leków i narkotyków.