Forma leczenia uzależnionych polegająca na edukacji i uczestniczenia w zajęciach indywidualnych i grupowych prowadzonych przez wykwalifikowanego terapeutę (najlepiej trzeźwego stażem uzależnionego). Terapie prywatne są programowo intensywne, z elementami nauki życia na trzeźwo, nauką relaksacji i alternatywnych metod spędzania wolnego czasu. Charakteryzują się większą dozą zaufania do uzależnionego i prób nauczenia go brania odpowiedzialności za swoje postępowanie. Przy małych, do 8 osobowych, grupach łatwiej jest zadbać o każdego indywidualnie.  Na terapiach  pełnopłatnych przebywają zazwyczaj osoby zmotywowane do trzeźwienia.

Przykładem nowoczesnej terapii odwykowej jest Prywatne Centrum Terapii Uzależnień „Koninki".