Niedostosowane zachowania relacyjne oraz: brak porozumienia, zaniedbanie dziecka, większa częstotliwość stosowania przemocy fizycznej lub słownej, większa częstotliwość zachowań kazirodczych, atmosfera rodzinna zaburzona, braki emocjonalne, żywieniowe, moralne, wychowawcze.

Możliwe konsekwencje dla dziecka: brak poczucia bezpieczeństwa psychicznego, uczucie niepokoju, trudności w szkole, zaburzenia, ryzyko przestępczości młodzieży, trudność w budowaniu swojej tożsamości, w budowaniu harmonijnych relacji z innymi w okresie młodzieńczym i w późniejszych.