Powrót do picia alkoholu po dłuższej przerwie, po dłuższej abstynencji spowodowanej leczeniem, niemożnością picia z powodu choroby lub izolacji od alkoholu, np. po pobycie w więzieniu, wszywkach esperalu lub okresowych przysięgach abstynencyjnych np.(„Górka" - na Podhalu miejsce składania przysięgi abstynencyjnej).