Nauka o chorobie alkoholowej wywodząca się z psychiatrii, ale czerpiąca również z innych dziedzin medycyny i nauk para medycznych - neurologii, interny, toksykologii, biochemii, psychologii itp.