Występuje najczęściej pod postacią zespołu wątrobowo­ nerkowego, charakteryzującego się niedomogą tych narządów. Zespół ten często kończy się niepomyślnie.