Występuje w przewlekłym alkoholizmie i jest następstwem toksycznego działania alkoholu i jego pochodnych na miąższ trzustki. Powoduje ostre bóle w jamie brzusznej. Około 65% przypadków raka trzustki stwierdza się u alkoholików.