Występuje u kilkudziesięciu procent alkoholików. Daje zaburzenia o charakterze nerwowym i psychicznym. Należą do nich m.in.: otępienie alkoholowe charakteryzujące się bardzo znacznymi objawami psychodegradacji, padaczka alkoholowa, która objawia się jak inne postacie padaczki z tą tylko różnicą, że mija po zaprzestaniu picia bez konieczności stosowania leczenia przeciwpadaczkowego.