Około 40% dzieci, pochodzących z rodzin, w których matka lub ojciec piją często i dużo, przychodzi na świat jako potomstwo mniej wartościowe z wieloma wadami rozwojowymi oraz z wyraźnym upośledzeniem intelektualnym. Ponadto w wielu przypadkach, w których nawet nie ujawniają się klinicznie owe wady rozwojowe, wynikłe prawdopodobnie na skutek toksycznego działania alkoholu na zarodek, potomstwo pijących jest mniej odporne biologicznie i na ogół słabiej rozwija się fizycznie niż dzieci niepijących. Pod wpływem toksycznego działania alkoholu na zarodek ludzki dziecko może urodzić się z tzw. alkoholowym zespołem płodowym, którego objawami są m.in. anomalia twarzoczaszki, wady serca, wady stawów, anomalia narządów płciowych i inne wady oraz upośledzenie umysłowe.