Oszołomienie występujące na skutek synergistycznego działania alkoholu i barbituranów.