Wspólnotowe, samopomocowe grupy osób uzależnionych od alkoholu etylowego, tworzone w celu utrzymania trzeźwości własnej i wspomagania innych alkoholików w jej osiąganiu. Podstawą filozofii AA jest Dwanaście Kroków. Obecnie wiele grup AA otwiera się na inne uzależnienia: narkomanów, lekomanów, hazardzistów.