Stan zobojętnienia w którym reakcje uczuciowe są powierzchowne - płytkie, mało spontaniczne, bezbarwne.