FAZY POWROTU DO ZDROWIA

- pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji
- twórcze wykorzystanie czasu wolnego
- zmiana stylu życia, zwrócenie się do nowych wartości i ideałów
- uczenie się znajdowania przyjemności w trzeźwym życiu
- zwiększenie zainteresowania robieniem czegoś pożytecznego i dobrego w życiu
- rekonstrukcja więzi rodzinnych i praca nad ulepszeniem życia rodzinnego
- angażowanie się w pomaganie innym ludziom
- odzyskiwanie zaufania i akceptacji ze strony najbliższych osób
- odzyskiwanie szacunku dla siebie samego
- odzyskiwanie i powstawanie nowych zainteresowań
- poprawa zdolności do współżycia seksualnego
- dbanie o odpowiednie odżywianie się, regularny sen i wypoczynek
- przygotowanie planu dalszej pracy nad ulepszeniem własnego życia
- trenowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi
- trenowanie praktycznych umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi
- poznawanie stanu własnych umiejętności życiowych potrzebnych do trzeźwego życia
- trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom picia
- zdobywanie wiedzy o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych
- przygotowywanie się do systematycznego uczestnictwa w programie AA
- praca nad konstruktywnymi i trzeźwymi kontaktami z innymi ludźmi
- praca nad poprawą kontaktów z członkami własnej rodziny
- rozpoznawanie uszkodzeń i zagrożeń w życiu własnej rodziny
- zrozumienie i akceptacja obecności Siły Wyższej jako wsparcia w pracy nad sobą
- budowanie poczucia własnej wartości
- budowanie nowej wizji własnego życia w trzeźwości
- uczenie się trafnego rozumienia siebie i własnego otoczenia
- rozpoznawanie własnego systemu iluzji i zaprzeczeń
- zdobywanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia
- rozpoczęcie pracy nad rozwojem duchowych aspektów życia
- uczenie się konstruktywnego postępowania z własnymi uczuciami
- rozpoznawanie własnych uszkodzeń emocjonalnych i duchowych
- zdobywanie wiedzy o uszkodzeniach życia emocjonalnego i duchowego
- uznanie faktu własnego uzależnienia i nadzieja na uratowanie siebie
- dostrzeganie faktu utraty zdolności do kierowania swoim własnym życiem
- rozpoznawanie i uznawanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu
- uświadamianie sobie szkód we własnym życiu spowodowanych przez alkohol
- zdobywanie wiedzy o objawach i naturze uzależnienia od alkoholu - uczestnictwo członków rodziny w programie pomocy psychologicznej dla rodzin
- rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia
- początek zdawania sobie sprawy z własnej choroby
- dłuższe przerwy w piciu i kontakty z placówką odwykową i grupami samopomocy
- leczenie uszkodzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych
- detoksykacja - odtruwanie, przerywanie ciągu picia