KIEDY ZACZYNA SIĘ ZDROWIENIE

  • Gdy jesteś głęboko przekonany z własnego doświadczenia że Twoja reakcja na alkohol jest do tego stopnia nienormalna, że jakiekolwiek pobłażanie sobie w piciu stanowi całkowicie niepożądany i nie do przyjęcia sposób życia.
  • Gdy jesteś absolutnie szczery w pragnieniu przerwania picia raz na zawsze.
  • Gdy uznasz, że problem picia nie jest dla Ciebie sprawą rozrywki, ale groźną reakcją psychopatologiczną na zgubny dla Ciebie środek chemiczny, jakim jest alkohol.
  • Gdy  jasno zdajesz sobie sprawę, że każdy człowiek który raz przekroczy granicę między piciem towarzyskim a nałogowym, nigdy więcej nie będzie w stanie pić w sposób umiarkowany.
  • Gdy wiesz, że zaprzestanie picia jest Twoim jak najbardziej osobistym problemem który dotyczy Ciebie w pierwszym rzędzie. Nie wolno Ci tego traktować jako ustępstwo na rzecz np. rodziny, przyjaciół, pracodawcy.
  • Gdy  zrozumiesz, że pochodzenie z rodziny alkoholików jest dla Ciebie wymówką, a bynajmniej nie przyczyną nałogowego picia.
  •  Gdy uświadomisz sobie, że każdy rozsądny, inteligentny i szczery człowiek, który naprawdę chce się zdobyć na poważny wysiłek panowania nad sobą przez okres dostatecznie długi, jest w stanie nauczyć się panowania i życia bez alkoholu.