Biegłego sądowego ustanawia się na okres 3 lat. Biegłym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jest najczęściej ordynator oddziału odwykowego, lub lekarz poradni odwykowej.

Biegły wydaje opinię na zrządzenie sądu lub na podstawie skierowania komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.