Liczne badania wykazują, że nadużywanie alkoholu sprzyja zakażeniom kiłą i rzeżączką oraz w ujemny sposób odbija się na przebiegu tych chorób jak również utrudnia ich wyleczenie. Badania serologiczne osób przebywających w izbach wytrzeźwień wykazały, że liczba nowo wykrytych chorych pięciokrotnie przewyższyła liczbę przeciętnie wykrywanych w innych badaniach.