Są objawem systematycznego nadużywania alkoholu, w którym przerwy w piciu są przypadkowe, przymusowe lub wynikają z braku pieniędzy lub niedostępności alkoholu. Picie ciągami jest charakterystyczne  dla wielu osób uzależnionych. Ciągi (bycie pod wpływem odurzenia dłużej niż 48godzin) mogą trwać parę dni jak i wiele lat. Alternatywą do ciągów są długotrwałe okresy abstynencji.