To czynnik prowadzący do przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, porządkowi publicznemu, czy innych negatywnych zachowań niezgodnych z przepisami prawnymi, moralnością i współżyciem międzyludzkim. Jednym z czynników kryminogennych jest niewątpliwie alkohol.