Są to stosunki płciowe podejmowane z przypadkowymi partnerami. Nierząd uprawiany jest najczęściej dla korzyści materialnych i bardzo często dotyczy alkoholiczek.