IX Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów zmieniła nazewnictwo jak następuje: alkoholizm - zespół uzależnienia alkoholowego.

alkoholik - uzależniony od alkoholu,

pijaństwo - nadużywanie napojów alkoholowych,

pijak - nadużywający napojów alkoholowych.