Alkohol etylowy o wysokim stężeniu - skażony przez dodanie substancji trujących o odrażającym zapachu, które nie dają się oddzielić. Denaturat przeznaczony jest do celów opałowych i technicznych. Na etykiecie butelki producent zobowiązany jest umieścić znak ostrzegawczy (czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami).