Zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów około dobowych i lękiem. W chorobie alkoholowej spotykane po zakończeniu ciągu.

Występują trzy poniższych symptomy: obniżenie nastroju, utrata zainteresowań, mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie, oraz dwa lub więcej objawów takich jak: trudności w skupieniu uwagi, obniżenie samooceny, odczuwanie winy, czucie się bezwartościowym, pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń, myśli bądź zachowania wybuchowe lub zachowania autoagresywne, problemy ze snem, zmniejszenie apetytu.