Odparowywanie i skraplanie cieczy w celu jej oczyszczenia lub rozdzielenia poszczególnych jej składników. Destylacja alkoholowa polega na otrzymaniu napojów alkoholowych o większej mocy niż produkt wyjściowy. I tak np. wino poddane destylacji daje koniak, piwo, whyski.