Jest wstępem do leczenia alkoholików. Ma na celu odtrucie organizmu, poprawę stanu somatycznego oraz złagodzenie objawów abstynencyjnych. Przeprowadzana jest przede wszystkim na oddziałach  leczenia odwykowego w szpitalach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego.