Udziela świadczeń podobnych jak inne domy pomocy społecznej z uwzględnieniem, prócz tego, szczególnych świadczeń w zakresie rehabilitacji psychicznej i fizycznej pensjonariuszy. Do domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu pensjonariusze przyjmowani są na podstawie orzeczenia sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub po zakwalifikowaniu przez lekarza zakładu lecznictwa odwykowego.