Niezależne od woli chorego skurcze mięśniowe (konwulsje np. w padaczce), często z utratą świadomości - pamięci.