Proponowane  przez Wspólnotę AA kolejne działania na drodze do zaprzestania picia i rozwoju osobistego w trzeźwym życiu.