Świadome zatajanie objawów chorobowych, celowe wprowadzanie w błąd dla uzyskania osobistych korzyści np. otrzymania świadectwa lekarskiego, że nie jest się alkoholikiem itp.