Liczne badania wykazują, że dzieci z rodzin alkoholików są opóźnione w rozwoju fizycznym i psychicznym. Większość tych dzieci jest niedożywiana, chorowita i anemiczna. Oprócz tego dzieci te wykazują poważne zaburzenia nerwowo-psychiczne, takie jak: lęki nocne, moczenie nocne, napady drgawkowe, jąkanie, nadmierna męczliwość i płaczliwość oraz obniżenie nastroju.