Janet G. Woititz

w swojej książce „Dorosłe dzieci alkoholików" opisała niektóre cechy DDA.

 1. muszą się domyślać jakie zachowania są normalne
 2. mają trudności z przeprowadzaniem swoich zamiarów od początku do końca
 3. kłamią, gdy równie łatwo mogłyby powiedzieć prawdę
 4. oceniają siebie bezlitośnie
 5. trudno im się bawić i przeżywać radość
 6. traktują siebie bardzo serio
 7. trudno im nawiązywać bliskie kontakty
 8. przesadnie reagują na zmiany, nad którymi nie mają kontroli
 9. ustawicznie poszukują uznania i potwierdzenia
 10. są albo nadmiernie odpowiedzialni albo nadmiernie nieodpowiedzialni
 11. są lojalni do ostateczności, nawet w obliczu dowodów, że druga strona nie zasługuje na lojalność
 12. są impulsywni. Mają tendencję do poddawania się biegowi zdarzeń, zamiast rozważyć alternatywne rozwiązania czy możliwe konsekwencje. Ta impulsywność wiedzie do utraty kontroli nad otoczeniem. Ponadto zużywają nadmierną ilość energii na „uprzątanie" tego bałaganu.


Odnośnie punktu pierwszego. Kto wie co to znaczy „irracjonalne zachowania"?
Jak zachowuje się ta osoba?
Punkt drugi: czy często zdarz ci się, że coś postanowisz, zaczniesz i nie kończysz? W jakich okolicznościach?
Punkt trzeci: Kiedy kłamiesz? Komu? Dlaczego? Po co?
Punkt czwarty: Jak oceniasz sytuacje, w których zdarzyło ci się popełnić błąd?
Punkt piąty: Jak cieszysz się ze swoich małych codziennych sukcesów. Uczestnicy po kolei mówią przez 1 minutę o swoim sukcesie z ostatniego tygodnia.
Punkt szósty: jak reagujesz na słowa krytyki?
Punkt siódmy: Kiedy w ciągu ostatniego tygodnia chwaliłeś się tym ,że komuś pomogłeś, coś komuś ułatwiłeś? Jak jest twoja prawdziwa intencja, gdy pomagasz innym?
Punkt ósmy: Co robisz, gdy twój najbliższy przyjaciel (przyjaciółka) prosi cię abyś przestał (a) odzywać się do osoby, która o nim (o niej ) rozsiewa plotki

   a. zastosujesz się do życzenia przyjaciela (przyjaciółki) i demonstracyjnie będziesz okazywać niechęć tej osobie?
   b. Porozmawiasz z tamtą osobą i poprosisz, aby zaprzestała takich zachowań
   c. Wytłumaczysz przyjacielowi (przyjaciółce), że nie chcesz się mieszać w ich sprawy i będziesz traktować tamtą osobę tak jak dotąd.

Punkt dziewiąty: Jak zachowujesz się w sytuacjach, gdy jesteś rozgniewany? Czy często zdarza ci się, że obrażasz wtedy innych? Jak zachowujesz się, gdy chcesz zaspokoić swoje pragnienie (pożądanie, potrzebę) i coś ci staje na przeszkodzie?

Punk dziesiąty: Czy rozpoznajesz u siebie takie zachowania? Kiedy zachowałeś się odpowiedzialnie a kiedy nie?

Punkt jedenasty: Kiedy ostatni raz widząc wyrządzaną krzywdę drugiemu człowiekowi zachowałeś się właściwie a kiedy lojalnie?

Punkt dwunasty: Jak zachowujesz się kiedy wszystko wokół ciebie się nie układa? Czy zdarzyło Ci się zachować impulsywnie?