UZALEŻNIENIE EMOCJONALNE

Alkoholizm jest chorobą rozwijającą się i ma określone fazy rozwoju.
Na samym początku występuje głębokie uzależnienie emocjonalne.
Związane jest ono z tym, że ludzie nie umieją sobie radzić ze złością, ze strachem, ze wstydem i z innymi emocjami przysparzającymi im w życiu dotkliwych cierpień.
Potrzebują czegoś co im te stany złagodzi, co ich znieczuli. Tego typu problemy mogą wystąpić praktycznie u każdego człowieka, niezależnie od jego pozycji społecznej, wysokości zarobków, poziomu wykształcenia itp.
W żadnej szkole nie ma obowiązkowych zajęć pt. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami aby zamiast prowadzić nas do destrukcji, pomagały w osiąganiu sukcesów życiowych. Ludzie dorośli, którzy pragną się tego nauczyć, zapisują się na różne zajęcia w grupach rozwoju osobistego.
Jak wiemy wiele emocjonalnych problemów młodzieży wynika z tego, że w okresie dorastania występują w organizmie ogromne zmiany związane z gospodarką hormonalną. Poza tym jest to czas, gdy człowiek stoi u progu dorosłości. Związane to jest z opuszczeniem domu i rozpoczęciem życia na własny rachunek. Sytuacja sprawia, że poziom lęku jest bardzo wysoki. Gdy jeszcze do tego dodamy takie okoliczności jak częste awantury w domu, bicie i ubliżanie, to sytuacja młodego człowieka jest po prostu dramatyczna.
Jest też ogromna grupa młodych ludzi wychowywanych przez samotne matki, które są niezrównoważone emocjonalnie i nie umieją dać oparcia dziecku. Człowiekowi, który znajduje się w takiej sytuacji wydaje się, że jest bombardowany i atakowany ze wszystkich stron. Jego poczucie zagrożenia jest ogromne i nieustające.
Alkohol, narkotyk to substancje zmieniające świadomość. Pozwalają one widzieć to co nas otacza w jaśniejszych barwach, sprawiają, że doznaje się ulgi. Niestety ta ulga jest iluzją pozwalającą wyobrazić sobie, że w życiu człowieka coś zmieniło się na lepsze. Problem pozostaje, ale człowiek czuje się znacznie lepiej. Zaczyna więc coraz częściej sięgać po substancję, która ma tak dobroczynne skutki. W dodatku obraca się on w takiej grupie ludzi, która tej substancji używa. Jest więc akceptowany, gdy postępuje tak samo jak jego najbliższe otoczenie.
Wszystko to stanowi tło, na którym dochodzi do emocjonalnego uzależnienia od alkoholu lub narkotyku.
Uzależnienie jest potrzebą systematycznego używania jakiejś substancji lub zachowania zmieniającego świadomość. Może to być alkohol, dopalacz, narkotyk, hazard, seks, częste wpadanie w złość, siedzenie przed Internetem itp.
Uzależnienie emocjonalne jest pierwszym etapem choroby.