Istnieje przekonanie (mit), że z choroby alkoholowej wyleczyć się nie można, Tymczasem według raportów Ś.O.Z właściwie prowadzona terapia choroby alkoholowej daje efekt leczniczy, czyli powrót do zdrowia u 2/3 leczonych alkoholików. Taki też efekt uzyskują niektóre prywatne ośrodki terapii uzależnień.