Postawa życiowa polegająca a traktowaniu własnej osoby jako centrum wszystkiego z jednoczesnym niedocenianiu i pomijaniu roli innych. Jest to chorobliwy rozwój egoizmu.