Zespół czynności biegłego psychiatry, mający na celu zbadanie i ocenę stanu psychicznego oraz wydanie opinii w zakresie pytań postawionych przez organ powołujący biegłego.