Choroba ta jest następstwem niedoboru witamin w organizmie, zwłaszcza witamin B1 i PP. Związek encefalopatii Wernickiego z chorobą alkoholową wydaje się być oczywisty. Alkoholicy odżywiają się nieregularnie, niedostatecznie i jednostronnie, cierpią na przewlekły nieżyt żołądka i w związku z tym przyjmowanie witamin w pożywieniu jak i ich wchłanianie w przewodzie pokarmowym są niedostateczne. Istnieją więc przyczyny występowania tej choroby u przewlekłych alkoholików. Najważniejszymi objawami encefalopatii Wernickiego są: ograniczenie ruchów gałek ocznych, spowodowane niedowładem mięśni okoruchowych. niezborność ruchu kończyn i zaburzenia psychiczne. Ten ostatni objaw charakteryzuje się podnieceniem, dezorientacją, splątaniem i głębokim ubytkiem pamięci.