Wyryte w mózgu substancje, które prawdopodobnie odgrywają ważną decydującą rolę w powstawaniu uzależnień. Przypisuje się im wpływ na powstawanie bólu oraz przyjemności i zadowolenia.