Leczenie pracą. W alkohologii leczenie pracą określa się jako psychoterapię pracą.