Disulfiram najczęściej do niedawna stosowany środek chemiczny do implantowania (wszywania) podskórnie uzależnionym celem wymuszenia abstynencji przez strach przed wystąpieniem objawów zatrucia w wyniku reakcji alkohol - esperal. W Polsce zaprzestano jego produkcji. „Wszywanie" disulfiramu jest postrzegane jako nieetyczne z powodu wielu zgonów implantowanych- uzależnionych. Efekty są krótkotrwałe i nie polegają na świadomej trwałej decyzji do zmiany w życiu i kształtowaniu trzeźwości. Przeciwwskazaniem do stosowania tego leku są: ciężkie schorzenia mięśnia sercowego, zaawansowana miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, marskość wątroby, nadczynność tarczycy, ciąża, padaczka, cukrzyca, choroby nerek, dychawica oskrzelowa, gruźlica płuc, psychozy, encefalopatie.