Powstaje po spożyciu czasem nawet niewielkiej ilości alkoholu, a polega na ogólnie dobrym samopoczuciu, zaniku niepokoju i lęku, ustąpieniu uczuć głodu i niepokoju. W stanie euforii człowiek czuje się uwolniony spod ciężaru wewnętrznych zakazów i nakazów o treści społecznej, wyrobionych w nim przez wychowanie.