Stężenie alkoholu we krwi od 3,5 - 5,5 promille prowadzi do śpiączki alkoholowej, czyli zahamowania podstawowych czynności organizmu - oddychania i krążenia krwi. Śpiączka alkoholowa kończy się najczęściej zejściem śmiertelnym. W pojedynczych przypadkach, u osób przyzwyczajonych do alkoholu, stężenie śmiertelne alkoholu we krwi może wynosić więcej niż 5,0 promille.