Wyspecjalizowana agencja ONZ powołana do życia w 1948 r. Siedzibą, WHO jest Genewa. Najważniejsze zadania: międzynarodowa unifikacja, kodyfikacja i koordynacja metod leczniczo-zapobiegawczych i badań naukowych. Zwalczanie chorób zakaźnych w skali światowej, pomoc w rozwoju służby zdrowia krajom zacofanym lub dotkniętym klęskami żywiołowymi. ŚOZ zajmuje się również problemami alkoholizmu na świecie.