l. Faza wstępna - pijący motywuje picie przyczyną zewnętrzną. Występuje podwyższenie tolerancji alkoholu.

2. Faza zwiastunowa - używanie napojów alkoholowych staje się potrzebą a nie przyjemnością. Występują luki pamięciowe ("przerwy w życiorysie"). Rozpoczyna się picie w tajemnicy przed otoczeniem. Pojawia się stała natrętna myśl o alkoholu.

3. Faza krytyczna -jest początkiem uzależnienia, pierwsze dawki alkoholu powodują potrzebę dalszego picia, które, oczywiście, kończy się stanem głębokiego upojenia. Zaczynają się konflikty w pracy i w domu. W końcu fazy pojawia się picie poranne.

4. Faza przewlekła - pojawiają się ciągi pijacze, pite są wszelkie produkty zawierające alkohol, tolerancja na alkohol obniża się.