To patologiczny lęk przed pewnymi przedmiotami (np. ostrymi narzędziami), zwierzętami (np. pająkami, myszami), sytuacjami (lęk przed otwartą przestrzenią - agorafobia, zamkniętą przestrzenią klaustrofobia, lęk przed autobusami, tłumem, ekspozycją społeczną, wyj nieokreślony niepokój, nagłe napady lęku, brak motywacji, zanik zdolności odczuwania przyjemności, stan podwyższonego napięcia, poirytowanie, przygnębienie, zaburzenia snu.